صد بار ، چپ ، راست ، بالا و پایینشو چک کردم چقدر خوبه ابعاد

                                                   اگه بره یکمی بکنه کار رو اخلاق

                                                     قُل میدم برم خواستگاریش با اقوام

                                                     یه عروسی میگیرم، بزارن تو اخبار

                                                        همه ببینن از میامی تا اهواز

                                                      اعصاب معصاب نذاشته برام

                                                         هی باید صبح قرص مرس خورد

                                                         یهو دیدی تهی خول مول شد

                        قل قل قل جوش میاد خونم میگم اخه جونم تویی گل پونم برو توی برج جونم!

                                             اُ اشتباه شد هیچوقت نمیشه عشقِ ما شل

                                                       سفتیمو چفت مسِ لولای در

                                                        عجب چیزییه خدای من !!

                   قول بده کسی اومد جلو گل بده یا که خواست تلفن بده بگین یکی اونو هل بده
                                                                 
بگین بگین
             قول بده کسی امد جلو گل بده یا که خواست تلفن بده بگین از جلو چشت گم بشه                                   بعدِ گذشتِ سالهای متوالی به لطفو مرحمت متعالی

                              طعمِ زندگیمون شده عالی مسِ مزه ی برنج و تنِ ماهی که

                                                که خوراکه سفره عینِ خودت

                                             هر کاری کنه نمیرسه حیفه خودت

                  ها بریم یه جایِ دورِ دور صبح پاشدی ببینی که رو به روت پره گل رزِ و گل خل زرِ

                                                  عینهو فیلم لاستِ منظره

                                             دوباره اسم طبیعت اومد رم کردم

                                            هنو چیزی نشده ساکمو جمع کردم

                                                 اگه پایه باشی با یه ماشین

                                                میریم ساحل سوار قایقا شیم

                                                خرچنگ میزنیو حالم بد میشه

                                         بقیش سانسوره چون داره شب میشه

              قول بده کسی امد جلو گل بده یا که خواست تلفن بده بگین یکی اونو هل بده بگین بگین

                 قول بده کسی امد جلو گل بده یا که خواست تلفن بده بگین بره از جلو چشت گم بشه

                  قول بده کسی امد جلو گل بده یا که خواست تلفن بده بگین یکی اونو هل بده اُ اُهووو
                                                                       بگو به من
                 قول بده کسی امد جلو گل بده یا که خواست تلفن بده بگین از جلو چشت گم بشه اُ اُ اُ

                                                 قول بده منو تو فقط مالِ هم باشیم
                                                 
قول بده منو تو همراهِ هم باشیم

                                                   اگه دنیاخراب بشه رو سرِمون
                                                   قول بده منو تو دنیای هم باشیم

+ نوشته شده توسط نیلیا در جمعه یازدهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 18:37 |


Powered By
BLOGFA.COM